МУВК №49 "Надежда"

 

Положения про методический день

 

ПОЛОЖЕННЯ   ПРО   МЕТОДИЧНИЙ

ДЕНЬ   УЧИТЕЛЯ

 

1. Загальні положення

 

 1. Положення розроблено на основі Закону України «Про освіту», Типового положення про загальноосвітній навчальний заклад, статуту навчального закладу, колективного договору.
 2. Педагогічним працівникам навчального закладу може бути наданий методичний день.
 3. Методичний день надається за умови навчального навантаження, яке не порушує навчального режиму навчального закладу, не створює перевантаження учнів.
 4. Методичний день не є додатковим вихідним днем.

 

2. Мета й завдання

 

2.1. Метою і завданням наданого методичного дня є:

 • створення необхідних умов для підвищення теоретичної підготовки вчителя шляхом опрацювання методичної і науково-пізнавальної літератури;
 • створення необхідних умов для підвищення педагогічної майстерності вчителя  шляхом вивчення педагогічної і дидактичної літератури. Відвідування уроків колег, участі в семінарах;
 • удосконалення, методичної майстерності вчителя.

 

3. Режим методичного дня

 

3.1. У методичний день учитель займається самоосвітою:

вивченням законодавчих актів і нормативних документів із питань освіти й виховання;

роботою з тематичного планування із проблем навчального за­кладу;

оволодінням конкретними педагогічними технологами, адаптацією їх до власної системи роботи;

вивченням передового педагогічного досвіду;

ознайомленням із новинками науково-педагогічної літератури;

розробкою методичних матеріалів зі свого предмета, а також із позакласної роботи;

розробкою індивідуальних планів для учнів;

відвідуванням відкритих уроків, класних виховних годин у своїх колег.

3.2. Педагогічні працівники навчального закладу подають заступ­нику директора з методичної роботи орієнтовний план розробки методичних матеріалів із тем самоосвіта (погоджені з пред­метним методичним об’єднанням).

3.3. Обов'язки вчителя в методичний день:

бути присутньому чи брати участь у робота всіх громадських за­ходів, раніше спланованих у навчальному закладі й поза ним;

за необхідності заміняти вчителів, які хворіють;

бути на чергуванні в навчальному закладі разом зі своїм класом.

 

4. Контроль дотримання режиму методичного дня

 

4.1.  Дотримання режиму методичного дня контролює заступник директора з методичної роботи.

4.2. Заступник директора з методичної роботи:

 • контролює роботу із самоосвіти;
 • дає індивідуальні рекомендації вчителям із тем їхньої самоосвіти;
 • організовує і проводить методичні тижні й практичні семінари;
 • надає допомогу в складанні індивідуальних програм самоосвіти;
 • організовує й проводить діагностику результат роботи вчителів із підвищення їхньої майстерності.